Mali Lošinj Lotus 2014

Javnost sjednica vijeća Povratak na vrh

 1. 1.1

  Javnost rada vijeća razrađena je u statutu ili poslovniku

  Da

  Objašnjenje: čl. 84-87
  Izvor: Poslovnik

 2. 1.2

  Pravo praćenja sjednica vijeća/skupštine imaju i građani

  Da

  Objašnjenje: čl. 84
  Izvor: Poslovnik

 3. 1.3

  Na Internetu ili na drugi način je objavljen dokument koji građanima pruža informaciju o tome koja je procedura za prijavu prisustvovanja sjednici vijeća, kao i najveći mogući broj osoba koji mogu prisustvovati sjednicama vijeća

  Ne
 4. 1.4

  Procedura prijave predviđa vođenje računa o redoslijedu prijavljivanja u slučaju prevelikog interesa? (čl.12. ZPPI)

  Ne
 5. 1.5

  Postotak najava sjednica vijeća/skupštine objavljene na Internetu

  50% - 75%

  Objašnjenje: u istraživanom razdoblju održano je 10 sjednica GV - pronađene su najave za prvih 7 sjednica GV - http://www.mali-losinj.hr/gradsko-vijece/
  Izvor: Internet

 6. 1.6

  Postotak dnevnih redova dostupnih uoči sjednice na Internetu.

  50% - 75%

  Objašnjenje: u istraživanom razdoblju održano je 10 sjednica GV - pronađeni su dnevni redovi za prvih 7 sjednica GV - http://www.mali-losinj.hr/gradsko-vijece/
  Izvor: Internet

 7. 1.7

  Postotak radnih materijala za sjednice vijeća/skupštine objavljenih na Internet stranici uoči sjednice

  < 50%

  Objašnjenje: u istraživanom razdoblju održano je 10 sjednica GV - pronađeni su radni materijali za 4. i 6. sjednicu - http://www.mali-losinj.hr/gradsko-vijece/
  Izvor: Internet

 8. 1.8

  Postotak službenih zapisnika sjednica vijeća objavljenih izravno na Internet stranici

  50% - 75%

  Objašnjenje: u istraživanom razdoblju održano je 10 sjednica GV - pronađeni su zapisnici za 2., 3., 4., 5. i 6. sjednicu - http://www.mali-losinj.hr/gradsko-vijece/
  Izvor: Internet

 9. 1.9

  Poslovnik/statut propisuje da se aktualni sat održava na početku sjednice

  Da

  Objašnjenje: čl. 44
  Izvor: Poslovnik

 10. 1.10

  Dostava materijala vijećnicima najmanje 8 dana uoči sjednice definirana je Poslovnikom/Statutom

  Ne

  Objašnjenje: čl. 55 specificira rok od 7 dana
  Izvor: Poslovnik

 11. 1.11

  Materijali za posljednju održanu sjednicu poslani su u skladu s odredbama Poslovnika/Statuta

  Da

  Objašnjenje: Poziv s materijalima za sjednicu 01. srpnja datiran je 24.b lipnja 2014.
  Izvor: Upitnik i popratni materijali

 12. 1.12

  Poslovnik nalaže dostavu materijala uoči sjednice i nekim drugim zainteresiranim stranama (mediji, političke stranke, vijeća mjesnih odbora, Savjet mladih…)

  Da

  Objašnjenje: čl. 55: "...vijećima mjesnog odbora na području Grada Malog Lošinja, vijećima nacionalnih manjina/predstavnicima nacionalnih i sredstvima javnog priopćavanja."
  Izvor: Poslovnik

 13. 1.13

  Jedno ili više priopćenja sa sjednica vijeća/skupštine održanih u zadnjih 6 mjeseci direktno objavljeni na Internet stranici

  Ne

  Objašnjenje: pronađena je samo obavijest o tome da je održana konstituirajuća sjednica - http://www.mali-losinj.hr/?s=odr%C5%BEana+sjednica
  Izvor: Internet

 14. 1.14

  Za posljednju sjednicu vijeća/skupštine poslan poziv medijima

  Ne

  Objašnjenje: Nije dostavljena poprtana dokumentacija koja potvrđuje slanje poziva medijima.
  Izvor: Upitnik i popratna dokumentacija

 15. 1.15

  Nakon posljednje sjednice vijeća/skupštine poslano priopćenje za medije

  Ne
 16. 1.16

  Na službenoj stranici postoji cjelovita snimka barem jedne sjednice u zadnjih 6 mjeseci (video ili audio)

  Ne

  Objašnjenje: stranica pregledana 10.09.2014.
  Izvor: Internet

Javnost rada i odluka jedinice lokalne samouprave Povratak na vrh

 1. 1.1

  Na Internet stranici je izravno objavljen Statut grada/općine

  Da

  Objašnjenje: http://www.mali-losinj.hr/wp-content/uploads/2013/07/Statut-Grada-Malog-Lo%C5%A1inja.docx
  Izvor: Internet

 2. 1.2

  Na Internet stranici je izravno objavljen Poslovnik vijeća

  Da

  Objašnjenje: http://www.mali-losinj.hr/wp-content/uploads/2013/07/Poslovnik-Gradskog-vije%C4%87a-Grada-Malog-Lo%C5%A1inja.docx
  Izvor: Internet

 3. 1.3

  Službeni glasnici (gradski/općinski ili županijski) dostupni na službenoj Internet stranici ili putem linka, te sadrži kazalo ili omogućuje elektronsko pretraživanje dokumenta

  Da pretraživo ili s kazalom

  Objašnjenje: na naslovnici http://www.mali-losinj.hr/ je link na službene novine Primorsko-goranske županije
  Izvor: Internet

 4. 1.4

  Službeni glasnik (gradski/općinski ili županijski) je na neki drugi način dostupan građanima radi izravnog uvida

  Ne

  Objašnjenje: navedeno je "Službene novine PGŽ"
  Izvor: Upitnik

 5. 1.5

  Na Internet stranici je izravno objavljena barem jedna odluka (grado)načelnika donesena u zadnja 3 mjeseca

  Da

  Objašnjenje: http://www.mali-losinj.hr/31/07/2014/pomoc-u-nabavci-udzbenika/
  Izvor: Internet

 6. 1.6

  Na Internet stranici je izravno objavljen Plan proračuna za 2014. na najmanje trećoj razini

  Nije objavljen

  Objašnjenje: stranica pregledana 10.09.2014.
  Izvor: Internet

 7. 1.7

  Format objave Plana proračuna za 2014.

  Nije objavljen

  Objašnjenje: stranica pregledana 10.09.2014.
  Izvor: Internet

 8. 1.8

  Na Internet stranici je izravno objavljen Izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu na najmanje četvrtoj razini

  Četvrta

  Objašnjenje: http://www.mali-losinj.hr/wp-content/uploads/2014/06/Godisnje-izvjesce.xls
  Izvor: Internet

 9. 1.9

  Format objave Izvještaja o izvršenju proračuna za 2013.

  Strojno čitljiv

  Objašnjenje: Excel format - http://www.mali-losinj.hr/wp-content/uploads/2014/06/Godisnje-izvjesce.xls
  Izvor: Internet

 10. 1.10

  Na Internet stranici postoje informacije o proračunu za 2014. za građane ("proračun u malom", dopis, letak, oglas, plan razvojnih programa...)

  Da

  Objašnjenje: http://www.mali-losinj.hr/13/01/2014/proracun-grada-malog-losinja-za-2014-godinu/
  Izvor: Internet

 11. 1.11

  Drugi načini obavještavanja građana o proračunu za 2014. ("proračun u malom", dopis, letak, oglas, objava u medijima, tribina...)

  Ne
 12. 1.12

  Na Internet stranici su objavljeni važeći prostorni/urbanistički planovi s pratećim tekstualnim dijelovima

  100%

  Objašnjenje: Usvojeni su Prostorni plan uređenja i Urbanistički plan uređenja - dostupni na http://www.mali-losinj.hr/usvojeni-prostorni-planovi/
  Izvor: Internet

 13. 1.13

  Prostorni plan uređenja i GUP te urbanistički plan uređenja su na neki drugi način dostupni građanima radi izravnog uvida

  Da

  Objašnjenje: osobni prijem u gradu kod stručne službe
  Izvor: Upitnik

 14. 1.14

  Na Internet stranici je dostupan link na elektronički oglasnik javne nabave

  Ne

  Objašnjenje: stranica pregledana 10.09.2014.
  Izvor: Internet

 15. 1.15

  Na Internet stranicama JLRS je objavljen Plan nabave za 2014. godinu

  Da

  Objašnjenje: http://www.mali-losinj.hr/wp-content/uploads/2014/02/Plan-nabave-2014.g..doc
  Izvor: Internet

 16. 1.16

  Na Internet stranici je objavljen registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za prvih 6 mjeseci 2014.

  Ne

  Objašnjenje: zadnji objavljeni registar ugovora zaključen je s 28.06.2013. - http://www.mali-losinj.hr/wp-content/uploads/2013/06/Registar-ugovora-o-JN-2013.g.1.doc
  Izvor: Internet

 17. 1.17

  Registar sklopljenih ugovora navodi konačni isplaćeni iznos te, ukoliko postoji, obrazloženje razlike između ugovorenog i isplaćenog iznosa (čl. 21 st 3 podstavak 8 ZJN)

  Ne

  Objašnjenje: zadnji objavljeni registar ugovora zaključen je s 28.06.2013. - http://www.mali-losinj.hr/wp-content/uploads/2013/06/Registar-ugovora-o-JN-2013.g.1.doc - ne sadrži konačni isplaćeni iznos
  Izvor: Internet

 18. 1.18

  Na internetskim stranicama postoji popis gospodarskih subjekata s kojima JLRS ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sukladno članku odnosno čl. 13 (NN 90/11) Zakona o javnoj nabavi ili izjava da takvi subjekti ne postoje

  Da

  Objašnjenje: http://www.mali-losinj.hr/02/01/2012/obveza-iz-zakona-o-javnoj-nabavi/
  Izvor: Internet

 19. 1.19

  JLRS je donijela interni akt (pravilnik, naputak, uputa, smjernice) o postupcima nabave „bagatelne“ vrijednosti, odnosno nabavi ispod zakonskog praga

  Da

  Objašnjenje: Odluka o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednsti od 10.02.2014.
  Izvor: Upitnik i popratna dokumentacija

 20. 1.20

  Internet stranice JLRS sadrže rubriku Javna nabava, Profil naručitelja (ili drugog imena) u kojoj su objavljeni link na elektronički oglasnik javne nabave, Plan javne nabave za 2014., registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2013. i 2014., Interni akt o postupcima nabave bagatelne vrijednosti, odnosno ispod zakonskog praga te izjava o sprečavanju sukoba interesa

  Ne

  Objašnjenje: nedostaje link na EOJN i ažuran registar ugovora
  Izvor: Internet

 21. 1.21

  (Grado)načelnik/župan ima definirano vrijeme za primanje građana

  Ne
 22. 1.22

  JLRS je imenovala koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

  Ne
 23. 1.23

  Na Internet stranici postoje kontakt podaci koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

  Ne

  Objašnjenje: koordinrator nije imenovan
  Izvor: Internet

 24. 1.24

  JLRS je od 01.07.2013. do datuma ispunjavanja upitnika provela barem jedno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o razvoju neke lokalne politike, programa, projekta ili općeg akta (mimo prostornih planova) sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

  Da

  Objašnjenje: Javna tribina "Problematika prometa u mirovanju" - 07.04. 2014. Javna tribina "Ekološki zasnovan sustav gospodarenja otpadom“ - 24.04.2014.
  Izvor: Upitnik i poprtana dokumentacija

 25. 1.25

  Na Internet stranici postoji barem jedno očitovanja zainteresirane javnosti kao i sažeto objedinjeno obrazloženje neprihvaćenih primjedbi u razvoju neke lokalne politike, programa, projekta ili općeg akta (mimo prostornih planova) sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

  Ne

  Objašnjenje: stranica pregledana 10.09.2014.
  Izvor: Internet

 26. 1.26

  Na Internet stranici objavljen je popis korisnika sponzorstava i donacija za 2013. godinu

  Ne

  Objašnjenje: Objavljen je izvještaj zaključno s 02.09.2013. - http://www.mali-losinj.hr/02/09/2013/objava-podataka-o-sponzorstvima-i-donacijama-grada-malog-losinja/
  Izvor: Internet

Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama Povratak na vrh

 1. 1.1

  Telefonskim pozivom na centralu dostupno je ime i prezime ili broj službenika za informiranje/osobe zadužene za pitanja građana

  Da

  Objašnjenje: 17.09.2014.
  Izvor: poziv

 2. 1.2

  JLRS je imenovala službenika za informiranje

  Da

  Objašnjenje: 01.03.2014.
  Izvor: Upitnik

 3. 1.3

  Na Internet stranici je izravno naveden kontakt službenika za informiranje ili osobe za kontakte s građanima (ime, telefon, fax, mail)

  Da

  Objašnjenje: http://www.mali-losinj.hr/pristup-informacijama/
  Izvor: Internet

 4. 1.4

  Na Internet stranici postoji kontakt obrazac ili e-mail adresa službenika za informiranje

  Da

  Objašnjenje: http://www.mali-losinj.hr/pristup-informacijama/
  Izvor: Internet

 5. 1.5

  Na Internet stranici postoje informacije o pravu građana na pristup informacijama - izravno navođenje ZPPI-ja

  Da

  Objašnjenje: http://www.mali-losinj.hr/pristup-informacijama/
  Izvor: Internet

 6. 1.6

  JLRS je odgovorila na zahtjev za pravom na pristup informacijama

  Ne

  Objašnjenje: Upit poslan 27.06.- odgovor nije zaprimljen do 10.09.2014.
  Izvor: ZPPI upit

 7. 1.7

  Na Internet stranicama JLRS postoji rubrika Pravo na pristup informacijama (ili drugog imena) u kojoj su objavljene informacije za građane o njihovom ustavnom pravu na pristup informacijama, ime službenika za informiranje te kontakt službenika za informiranje

  Da

  Objašnjenje: http://www.mali-losinj.hr/pristup-informacijama/
  Izvor: Internet

Suradnja s civilnim društvom Povratak na vrh

 1. 1.1

  Postoji važeći dokument koji formalizira suradnju/odnos lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva

  Ne
 2. 1.2

  Navedite postotak proračuna 2013. izdvojen za projekte OCD

  4.00%
 3. 1.3

  U periodu od 01.07.2013. do datuma ispunjavanja upitnika proveden je barem jedan natječaj za udruge

  Da

  Objašnjenje: Poziv za prijavu programa/projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Malog Lošinja za 2014. godinu od 19.08.2013.
  Izvor: Upitnik

 4. 1.4

  Na Internet stranici postoje informacije o natječaju ili tekst natječaja za OCD provedenog u razdoblju od 01.07.2013. do datuma ispunjavanja upitnika

  Da

  Objašnjenje: http://www.mali-losinj.hr/12/08/2014/poziv-za-prijavu-programaprojekata-namijenjenih-zadovoljavanju-javnih-potreba-u-drustvenim-djelatnostima-grada-malog-losinja-za-2015-godinu/
  Izvor: Internet

 5. 1.5

  Na Internet stranici postoje objavljeni rezultati natječaja s iznosima ostvarenih financijskih potpora JLRS za period od 01.07.2013. do datuma ispunjavanja upitnika

  Da

  Objašnjenje: unutar izvještaja o sponzorstvima i donacijama - http://www.mali-losinj.hr/02/09/2013/objava-podataka-o-sponzorstvima-i-donacijama-grada-malog-losinja/
  Izvor: Internet

 6. 1.6

  Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava donosi Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika JLRS i/ili stručnjaka

  JLS

  Objašnjenje: Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom, Upravni odjel nadležan za društvenu djelatnost
  Izvor: Upitnik

 7. 1.7

  JLRS je u posljednje 3,5 godine raspisala javni poziv za izbor članova Savjeta mladih

  Da

  Objašnjenje: 28.02.2014.
  Izvor: Upitnik

 8. 1.8

  Na razini grada/općine/županije postoji Savjet mladih konstituiran u skladu sa Zakonom (osnovan od strane predstavničkog tijela i s važećim mandatom)

  Da

  Objašnjenje: Datum konstituirajuće sjednice Savjeta mladih 31.ožujak 2014. Datum zadnje održane sjednice Savjeta mladih 20. svibnja 2014.
  Izvor: Upitnik

 9. 1.9

  Vijeće je u aktualnom mandatu tražilo ili dobilo očitovanje Savjeta mladih i /ili je održalo sastanak predstavnicima Savjeta mladih

  Ne
 10. 1.10

  Na razini grada/općine/županije postoji još neko savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika OCD-a i/ili gospodarstva (gospodarsko ili gospodarsko-socijalno vijeće, vijeće za prevenciju, povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti, za razvoj malog poduzetništva, za ravnopravnost spolova, za turizam, za regionalni razvoj, za poljoprivredu...)

  Ne

  Objašnjenje: NIje dostavljen naziv tijela niti datum zadnjeg sastanka.
  Izvor: Upitnik

 11. 1.11

  JLRS je u protekle dvije godine financirala projekt ili aktivnosti OCD-a usmjeren na mlade

  Ne

  Objašnjenje: Nije dostavljen naziv udruge, projekta niti razdoblje provedbe.
  Izvor: Upitnik

 12. 1.12

  JLRS je u protekle dvije godine financirala projekt ili aktivnosti OCD-a usmjeren na rodnu ravnopravnost

  Ne
 13. 1.13

  JLRS je u protekle dvije godine financirala projekt ili aktivnosti OCD-a usmjeren na izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom

  Ne

  Objašnjenje: izgradnja vanjskog lifta za osobe sa smanjenom pokretljivošću predstavlja primjer uklanjanja arhitektonskih barijera što je lokalna vlast dužna učiniti - ne radi se o primjeru financiranja aktivnosti il projekata organizacija civilnog društva
  Izvor: Upitnik

 14. 1.14

  JLRS je u protekle dvije godine financirala projekt ili aktivnosti OCD-a usmjeren na suzbijanje ovisnosti

  Ne

  Objašnjenje: Nije dostavljen naziv udruge, projekta niti razdoblje provedbe.
  Izvor: Upitnik

 15. 1.15

  JLRS je u protekle dvije godine financirala projekt ili aktivnosti OCD-a usmjeren na socijalno uključivanje marginaliziranih skupina

  Ne

  Objašnjenje: Provedba projekta u suradnji sa MUP-om i nastavnim zavodom za javno zdravstvo nije primjer financiranja aktivnosti ili projekata organizacije civilinog društva.
  Izvor: Upitnik

Izravna participacija građana u odlučivanju Povratak na vrh

 1. 1.1

  Izbori za mjesnu samoupravu su održani unutar zadnje 4 godine

  Da

  Objašnjenje: 27.04.2014.
  Izvor: Upitnik

 2. 1.2

  Mjesni odbori na razini grada/općine trenutno su konstituirani

  Ne

  Objašnjenje: Nisu navedeni datumi konstituirajućih sjednica
  Izvor: Upitnik

 3. 1.3

  Na Internet stranici postoje kontakt informacije o mjesnoj samoupravi

  Da

  Objašnjenje: http://www.mali-losinj.hr/mjesni-odbori/
  Izvor: Upitnik

 4. 1.4

  Udio proračuna za 2014. alociran za funkcioniranje i rad mjesne samouprave

  0.31%
 5. 1.5

  JLS ima imenovanu osobu zaduženu za odnose s mjesnim odborima

  Ne
 6. 1.6

  U pripremi proračuna za 2014. mjesni odbori imali su mogućnost davanja prijedloga komunalnih akcija na njihovom području

  Ne

  Objašnjenje: Nije dostavljena popratna dokumentacija koja potvrđuje danu mogućnost sudjelovanja MO u proračunskom procesu
  Izvor: Upitnik

Ukupan rezultat

 1. Mali Lošinj 4.53